Gastronomi Nedir

Gastronomi Nedir
Gastronomi Nedir

Gastronomi Nedir sorunun detaylı anlatımı. Türk Dil Kurumu sözlüğünde (www.tdk.gov.tr), “yemeği iyi yeme merakı; sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi” olarak tanımlanan gastronomi kelimesinin kökeni Yunanca gaster (mide) ve nomas (yasa) kelimelerinin birleşiminden gelmektedir (Altınel, 2009; Akgöl, 2012). Baysal ve Küçükaslan’a (2007) göre gastronomi, insan refahını ve besinini ilgilendiren her konuda sağlanmış kapsamlı bilgi birikimidir. Gastronomi, bünyesinde var olan sanatsal ve bilimsel öğelerle yiyecek ve içeceklerin geçmişten bugüne bütün özelliklerinin tüm detaylarıyla anlaşılması, uygulanması ve geliştirilmesiyle çağın gereklerine göre adaptasyonunun sağlanmasını içeren bir bilim dalıdır (Eren, 2007). Lezzetin Fizyolojisi (1826) isimli kitabın yazarı ünlü Fransız gastronom Anthelme Brillat- Savarin gastronomiyi “insan beslenmesi ile ilgili olan her şeyin sistematik bir incelemesi” olarak tanımlamıştır..

Gastronomi Nedir

Gastronomi, hem sosyal bilimlerden (sosyoloji, antropoloji, psikoloji, pazarlama, ekonomi) hem fen bilimlerinden (biyoloji, kimya, fizik) yararlanır. Santich (2004), gastronominin sadece yiyecek ve içecekle ilgili olmadığını belirtmiş, yiyecek ve içeceğin nerede, ne zaman, nasıl, neden yenildiğinin açıklandığı bir bilim dalı olduğunu vurgulamıştır.

Sınırları açıkça belirlenmemiş olan gastronominin amacı, yiyeceklerin nasıl pişirileceği değil, yenilebilen tüm maddelerin hijyenik bir ortamda hazırlanarak göz ve damak zevkine hitap edecek şekilde yenmeye hazır hale getirilmesini sağlamaktır. Ek bilgi makalesi olarak : Restoran Açmak Gastronomi Nedir konusunda çok yardımcı olacaktır.

Gastronomi kültürünün gelişimde geleneksel zevklerin önemi büyüktür. Gastronomi kültürü, geliri ve eğitim seviyesi yüksek kişiler tarafından yaygınlaştırılmıştır. Ancak para gastronominin gelişmesi için yeterli değildir; bunun yanında deneyim ve özen de gerekmektedir. Gastronominin olumlu tarafı iyi yemek hazırlama ve yemenin bir bilim olarak ele alınması iken, olumsuz tarafı ise oburluk derecesine varacak şekilde boğaza düşkünlüktür.

Gastronominin üretim boyutundaki özellikleri:

 • İyi yemek hazırlama, pişirme, sunma ve iyi masa hazırlama sanatı.
 • İyi yemek yeme ile ilgili faaliyetler.
 • Yemek pişirme ve aşçılık ile alakalı prensip ve uygulamalardır.


Gastronominin tüketim boyutundaki özellikleri:

 • İyi yiyecek ve içecekten hoşlanma.
 • İyi yemek yeme konusunda abartılı davranış sergileme.
 • Lezzetli ve lüks yiyeceklere karşı tutkudur.


Gastronominin üretim ve tüketim boyutu birlikte ele alındığında özellikleri:

 • Yiyeceklerin hazırlanma, pişirilme ve servis edilme aşaması.
 • Yemeğin uygun araç gereçlerle belli kurallar çerçevesinde sunulması ve tüketilmesi.
 • Menüdeki yemeklerin satılma oranı.
 • Farklı mutfak kültürlerini, gelenek göreneklerini bilmek suretiyle iyi yiyecek yeme bilim ve sanatı.
 • Damak tadı ve iştahın, kişinin bilgisi, kültürü ve emeğiyle yoğrularak uygun bir biçimde beğeniye sunulmasıdır.

Gastronomi Nedir Gastronominin Önemi

Yiyecek ve içeceğin turizm faaliyeti içindeki yeri çok önemlidir. Turizm; talebi arttırmak ve daha kaliteli ürün elde edilmesini sağlamak suretiyle ülkedeki tarımın büyüyüp gelişmesine destek olmaktadır. Bu sebeple gastronomi, toplumsal kalkınmaya ve ekonomik refaha katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir.

Tarih, kültür ve sanat bir bölgenin çekiciliğini arttıran unsurlardır. Gastronomi de bir ülkenin en temel kültürel miraslarından biridir. Gastronominin turizmde tek başına ne kadar pay sahibi olduğunu tahmin etmek zor olsa da gastronomi faaliyetleriyle beslenen turizmin ülke gelirlerini arttırdığı görülmektedir. Gastronominin, ülke tanıtımında önemli bir rol üstlendiğinin en güzel örnekleri Fransa ve İtalya’dır. Fransa’yı ziyaret eden turistlerin bir kısmı Paris’i ve Eiffel Kulesi’ni merak ediyorsa da, Fransız mutfağının lezzetlerini merak edip de ülkeye gelenlerin sayısı oldukça fazladır. İtalya’daki Toscana Bölgesi de dünyanın önde gelen gastronomi destinasyonlarından birisidir. Trüf mantarını, Chianti şarabını, bölgeye özgü et yemeklerini ve zeytinyağlarını tatmak isteyen turistler her yıl bu bölgeye akın etmektedir.

Gastronomi Nedir Gastronomi Etkinlikleri


Gastronomi turizminin gelişimi tanıtımla, tanıtım da bazı etkinliklerle mümkün olmaktadır. Birçok yöre, mutfak kültürünü turistik talep olarak görmekte ve mutfağını tanıtmak için yemek festivalleri, mutfak müzeleri, gastronomi turları, yemek pişirme kursları gibi etkinlikler düzenlemektedir. Bu tür etkinlikler bir yandan eğlence deneyimi yaratarak unutulmaz anlar yaşatmakta, bir yandan da kültürel değerleri aktaran köprü vazifesi görmektedir. Gastronomi etkinlikleri yerel halk açısından yerel yiyecek içeceklerinin tanıtımı için önemlidir. Bölgeye gelen turist açısından ise yerel halkla etkileşimde bulunarak yöreyi daha iyi tanımak ve yerel ürünleri denemek için eşsiz bir ortamdır.

Gastronomi Festival ve Turlar

Yemek festivalleri, gastronomi turizminin önemli bir parçası olmasının yanında, turistlerin yörenin mutfak kültürünü yaşayabileceği aktiviteler bütünüdür. Singapur Yemek Festivali ve New York’taki Çikolata Festivali örneklerinde olduğu gibi festivaldeki yiyecek ve içecekler tek başına turistleri destinasyona çekebilmektedir.

Mutfak müzeleri, gastronomi turizmini canlandırmak için ihtiyaç duyulan etkinliklerden biridir. Gastonomi alanında uzman kişiler, ziyaret ettikleri yörelerde gastronomi tarihi, gelenekleri ve teknikleri ile ilgili bilgi alabileceği bu müzeleri görmek istemektedir. Barselona’daki İspanyol mutfağını tanıtan gastronomi müzesi ve Seia’daki (Portekiz) ekmek müzesi mutfak müzelerine örnek olarak gösterilebilir.

Gastronomi turları, yiyecek-içeceğin tadımı, öğrenilmesi ve keşfedilmesi amacıyla seyahat eden yüksek gelire sahip kişiler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerdir. Bu kişiler ziyaret ettikleri ülkelerin yerel mutfağını deneyimlemek için yüksek ücretler ödemeye razıdır. Gastronomi turizmine yönelik düzenlenen turlar yemek pişirmeye yönelik eğitim içeren turlar, özel bir bölgenin ya da özel bir şefin yemeğini yemek için düzenlenen turlar ve özellikle bir ürün için geliştirilmiş turlar olarak üçe ayrılmaktadır. İyi bir yemek ya da iyi bir şarap için İtalya’ya, Fransa’ya ya da İspanya’ya düzenlenen turlar o bölgedeki gastronomi turizminin gelişmesini sağlamaktadır. Türkiye’de ise şarap, peynir, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünler için gastronomi turları düzenlenmektedir.

Yemek pişirme kursları, gastronomiyi pazarlama ya da tanıtma yollarından birisidir. Gastronomiye ilgisi olan turistlerin yemek pişirme kursları gibi etkinliklere katılması gastronomi turizmi kapsamına girmektedir. Yiyecek-içecek işletmelerinin ünlü şeflerle kurslar düzenlemeleri pazar payını ve turizm gelirlerini arttırmasının yanında turizm talebinin mevsimselliğini azaltmaktadır.

Gastronomi Nedir konumuzun sonuna geldik, engin bilgilerinizle Gastronomi Nedir konumuza zenginleştirmek için konumuza yorum yapabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>